در زمان ما

کد شناسه :9505
در زمان ما

شش وزير كابينه را تير باران كرددند.يكي ار وزيران حصبه داشت.كوشيددند او را جلوي ديوار سر پا نگه دارند ،ولي او توي آب نشست.پنج وزير ديگر خيلي آرام جلوي ديوار ايستادند. وقتي نخستين تير ها را شليك كردند ،وزير سرش را روي زانو هايش گذاشته بود . مجموعه داستان در زمان ما به سرعت با استقبال جامعه ي روشنفكري روبرو شد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر