آخرين شاگرد3

کد شناسه :9533
آخرين شاگرد3

مجموعه آخرين شاگرد ماجراهاي يك استاد و شاگرد را دنبال ميكند.استاد،آقاي گر گوري يا محافظ از مردم و منطقه در برابر اشرار محافظت ميكند . شاگردش ،توماس وارد ،پسر هفتم ازهفتمين پسر خانواده اي كشاورز است كه به شاگردي او در ميآيد . او از آن پس بايد در كنار استادش با موجودات دنياي ظلمت مواجه شود و آنها را با استفاده از روشهايي كه مي آموزد از بين ببرد .آنها در شراط آب و هوايي متفاوت به جاهاي مختلف منطق سفر ميكنند و مجبورند كم بخورند تا بهتر كار كنند . توماس هم در اين راه پر ماجرا دوستي جز دختر يك جادوگر به نام آليس ندارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر