چرا مردان دروغ مي گويند و...

کد شناسه :1000
چرا مردان دروغ مي گويند و...

در اين كتاب درمي‌يابيد چرا زنان غر مي‌زنند و مردان مي‌نالند؟ چرا مردان مرتب راه‌حل ارائه مي‌دهند و نصيحت مي‌كنند؟ چرا زنان مبالغه مي‌كنند؟ چرا زنان بسيار حرف مي‌زنند و مي‌خواهند تمام جزئيات را بدانند؟ و صدها چراي ديگر.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر