آخرین شاگرد6

کد شناسه :9536
آخرین شاگرد6

مجموعه آخرین شاگرد ماجراهای یک استاد و شاگرد را دنبال میکند.استاد،آقای گر گوری یا محافظ از مردم و منطقه در برابر اشرار محافظت میکند . شاگردش ،توماس وارد ،پسر هفتم ازهفتمین پسر خانواده ای کشاورز است که به شاگردی او در میآید . او از آن پس باید در کنار استادش با موجودات دنیای ظلمت مواجه شود و آنها را با استفاده از روشهایی که می آموزد از بین ببرد .آنها در شراط آب و هوایی متفاوت به جاهای مختلف منطق سفر میکنند و مجبورند کم بخورند تا بهتر کار کنند . توماس هم در این راه پر ماجرا دوستی جز دختر یک جادوگر به نام آلیس ندارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر