راز نوشتن رمانهای پرفروش

1393/03/12 دوشنبه

دانشمندان حوزه فن‌آوری به الگوریتمی دست پیدا کرده‌اند که بر اساس آن تا 84 درصد می‌توانند پیش‌بینی کنند انتشار کتابی با موفقیت تجاری روبه‌رو می‌شود. راز موفقیت کتاب‌ها هم این است که از کلیشه‌ها و استفاده زیاد از افعال پرهیز کنند.

در تحقیقی که دانشمندان انجام داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند نویسنده‌هایی که در رمان‌هایشان از حروف ربط مثل «و» و «اما» زیاد استفاده می‌کنند و «اسم عام» یا «صفت» در داستان‌هایشان زیاد استظ¬ در بازار فروش موفق‌ترند.

به همین قیاس نویسنده‌هایی که در کتاب‌هایشان از افعال و قید زیاد استفاده کرده‌اند چندان موفق نیستند به‌خصوص افعالی که اعمال و احساسات شخصیت‌ها را دقیق توصیف می‌کند. از جمله: «می‌خواست» «برد» «قول داد» در حالی که کتاب‌های موفق‌تر آن‌هایی هستند که افعال‌شان فرآیند فکر کردن شخصیت‌ها را بهتر نشان داده است. از جمله: «تشخیص داد» و «یادش آمد».