خبرخوان

اخبار

دانشمندان حوزه فن‌آوری به الگوریتمی دست پیدا کرده‌اند که بر اساس آن تا 84 درصد می‌توانند پیش‌بینی کنند انتشار کتابی با موفقیت تجاری روبه‌رو می‌شود. راز موفقیت کتاب‌ها هم این است که از کلیشه‌ها و استفاده زیاد از افعال پرهیز کنند.